Meny

Hållbarhet och etik

Klimat, miljö och arbetsvillkor genom hela produktionsprocessen är viktiga områden för Monkeysports.

Produktion som uppfyller krav på etiska riktlinjer, miljö och produktsäkerhet.
När du handlar hos Monkeysports ska du kunna lita på att de produkter du köper är säkra för både dig och våra anställda som hanterar dem.
Inte minst ska du känna dig säker på att även de människor som arbetar i fabrikerna där varorna tillverkas har bra arbetsvillkor,
med en produktion som uppfyller krav på miljö, säkerhet och etiska riktlinjer.


MONKEYSPORTS STÄLLER KRAV PÅ LEVERANTÖRERNA
Monkeysports anger klara och tydliga riktlinjer för hur vi arbetar med hållbarhet och etiska teman i alla led.
Detta ska säkerställa att våra varor och produktionen följer både nationella och internationella krav och regelverk.
Arbetsförhållandena i fabrikerna där våra varor tillverkas, innehåll av kemikalier i produkter,
hur produkterna är märkta och hur varan transporteras är några av de områden där vi ställer stränga krav på våra leverantörer och producenter.
Dessutom arbetar Monkeysports aktivt med att få våra leverantörer att välja miljövänligt, återvinningsbart emballage.
Våra rutiner för inköp och kontroll av varor är utformade på ett sådant sätt att vi ska uppfylla myndigheternas krav och riktlinjer.


MINSKNING AV KOLDIOXIDAVTRYCKET
När Monkeysports tar emot produkter genomför vi en omfattande intern kontroll för att säkerställa att de produkter som vi tar in uppfyller de krav som är ställda på produkten.
Vi kontrollerar produkterna med hänsyn till märkning och emballage.
För att lyckas med att påverka miljön har vi bl.a. en inköpsstrategi som leder till större men färre ankommande leveranser och vi nekar leverantörer att skicka enstaka kollin och produkter till oss.
Vi har även lagt om vår strategi för emballage på dem orders vi skickar till dig som kund.
Strategin innebär att vi allt oftare återanvänder lådor som våra beställningar har anlänt med, när vi skickar till dig.
Detta är alltså en av våra åtgärder av att minska klimatpåverkan.

PLASTREDUKTION
Hos Monkeysports arbetar vi för att minska mängden emballage samt för att välja miljövänliga och återvunna material.
Målet är att få både leverantör och konsument att sluta med plastpåsar och istället styra mot miljövänliga alternativ.

MONKEYSPORTS SVERIGE
Vi är måna om att våra arbetsförhållanden följer den högsta av standard för att vi på så sätt ska kunna pressa och påverka våra leverantörer att ligga på minst samma nivå - genom hela ledet.

EUROPAS STÖRSTA OCH MEST MILJÖMEDVETNA HOCKEYBUTIK
Monkeysports Europe strävar efter att bli bäst i Europa på miljö och etiskt arbete inom ishockey.
Genom alla implementerade åtgärder, nya åtgärder och kontinuerlig uppdatering av våra rutiner i linje med nya krav och regeländringar,
har Monkeysports som målsättning att vara och förbli Europas största och bästa hockeyåterförsäljare genom att fokusera på miljö och etik.

Logga in
Skapa ett konto
Återställ lösenord